Publicatieplicht betreffende ANBI status:

 

Naam instelling: Vereniging Wereldwinkel Harlingen

 

RSIN: 81.35.69.412

Contactgegevens:
Lanen 41
8861 CC Harlingen
06-29307583
wereldwinkelharlingen@gmail.com

 

Doelstelling:

Eerlijke handel staat voor een gelijkwaardige manier van handelen. De wereldwinkel geeft met de verkoop van eerlijke producten aan koffieboeren, houtsnijders, zilversmeden, keramisten etc. een stem. Met het inkomen dat zij verdienen door de verkoop van hun producten kunnen zij een beter leven opbouwen. Een leven zonder armoede en met voldoende kansen op ontwikkeling. De wereldwinkel vindt dat de wereldhandel moet veranderen zodat producenten die kans ook echt krijgen. Met de verkoop van eerlijke producten laat de wereldwinkel zien dat handel ook anders kan.  De wereldwinkel verkoopt originele cadeaus en (h)eerlijke levensmiddelen uit andere culturen. Onze producten zijn gemaakt met respect voor mens en milieu.

Wereldwinkel Harlingen is een vereniging. De wereldwinkel koopt bij importeurs die fair trade gecertificeerd zijn.

 

Samenstelling bestuur:
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester

Beloningsbeleid
Vereniging Wereldwinkel Harlingen is een winkel die kan bestaan dankzij de belangeloze inzet van een groot aantal vrijwilligers. Zij ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.  Op aanvraag kunnen zij gemaakte kosten vergoed krijgen.

 

Actueel beleidsplan
De Wereldwinkel bestrijdt armoede door eerlijke handel. Met de verkoop van eerlijke producten biedt de wereldwinkel  producenten uit Derde Wereldlanden een afzetmarkt, zodat zij onder goede omstandigheden kunnen werken en kunnen investeren in de toekomst van hun bedrijf en hun familie.

 

WW Jaarrekening 2014